Banner

Zasielateľstvo a logistika

Naše oddelenie logistiky Vám zabezpečí medzinárodnú alebo vnútroštátnu prepravu podľa Vašich požiadaviek formou kompletnej prepravy alebo dokládky. Dopravu poskytujeme jednak našim vlastným dopravným parkom, alebo našimi zmluvnými dopravcami.

 • preprava tovaru od 0,01 kg až do 30t
 • preprava tovaru pod kontrolovanou teplotou pomocou chladiarenských a izotermických vozidiel
 • preprava nebezpečného tovaru - ADR
 • zberná služba
 • letecká preprava
 • námorná preprava

Doručovanie vašej zásielky nasledujúci pracovný deň v Európe a najrýchlejšie možné doručovanie v rámci celého sveta. Je určená pre časovo kritické zásielky. Táto služba je v prevažnej miere zabezpečovaná letecky. Zároveň v rámci EÚ je tu možnosť termínového doručovania v závislosti od konkrétneho PSČ.

Táto služba ponúka rozumný kompromis medzi rýchlosťou doručovania a cenou za túto službu. Oproti expresnej preprave je pomalšia v závislosti od cieľovej destinácie o niekoľko dní, ale ponúka možnosť výrazného ušetrenia finančných prostriedkov. Je určená pre časovo nenáročné zásielky. Táto služba je v prevažnej miere zabezpečovaná pozemnou prepravou, alebo kombináciou pozemnej a leteckej prepravy.

Doručovanie zásielok v rámci celého Slovenska nasledujúci pracovný deň. Možnosť termínovaného doručovania v závislosti od konkrétneho PSČ.

 • preprava tovaru od 0,01 kg až do 30t
 • preprava tovaru pod kontrolovanou teplotou pomocou chladiarenských a izotermických vozidiel
 • preprava nebezpečného tovaru - ADR
 • zberná služba
 • letecká preprava
 • námorná preprava

Doplnkové služby

Základné poistenie zásielky je do hodnoty 332 EUR a je zahrnuté už v cene zásielky, nad túto sumu je možnosť spoplatneného pripoistenia na plnú hodnotu tovaru do 35000EUR. Pripoistiť sa dá aj nad sumu 35000 EUR, ale to už na základe individuálnej akceptácie zo strany poisťovne.

 • ručenie za colný dlh vo všetkých režimoch podľa colného zákona
 • spracovanie dovozných/vývozných dokladov T1/T2, JCD, JCDd a pod.
 • podávanie a preberanie colného vyhlásenia, podávanie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov
 • zastupovanie klientov v colnom konaní priamym/nepriamym zastupovaním
 • služby colných skladov
 • neutralizácia dokladov v slobodnom colnom pásme

Spoplatnená služba v rámci vnútroštátnej prepravy a prepravy do Českej republiky.


Špeciálne služby

Dokážeme prepravovať nebezpečný tovar do vybratých destinácií, pokiaľ je daný tovar v súlade s medzinárodnými predpismi ADR vzťahujúcimi sa na konkrétny druh prepravovaného tovaru

 • Preprava niektorých druhov podlimitného množstva nebezpečného tovaru
 • Preprava zásielok v suchom ľade
 • Preprava lítiových batérií
 • Preprava biologických substancií kategórie B

Poskytujeme kvalitné medzinárodné služby určené pre farmaceutický priemysel a ďalšie príbuzné odvetvia. Skontaktujeme sa priamo s nemocnicou, monitormi a lekármi poverenými klinickými skúškami a zorganizujeme kompletnú prepravu a zabezpečenie zásielok chladených suchým ľadom, alebo pri izbovej teplote. Takto následne môžeme transportovať vzorky krvi, plazmy, rôznych druhov tkanív a podobne.

Vyberieme vozidlo, ktoré pôjde len s Vašou zásielkou čo v najkratšom čase k adresátovi zásielky Na Slovensku, alebo v EÚ

Doručíme Vašu zásielku v rámci Bratislavy ten istý deň za ceny domestikovej prepravy. Podmienkou je vyzdvihnutie v doobedňajších hodinách a doručenie poobede medzi 13,00 – 15,00h

Benefity pre Vás:

 • Pre skvalitnenie prepravných služieb a lepší prehľad o stave zásielky Vám naša spoločnosť umožňuje okrem sledovania zásielky prostredníctvom trackingových nástrojov aj priamy telefonický kontakt na Vášho kuriéra pri vyzdvihovaní zásielok.
 • Expresné alebo Economy doručenie, možnosť výberu podľa času doručenia, ako aj doručenie podľa špeciálnych požiadaviek zákazníka.
 • Základné poistenie do 332 € v cene zásielky, možnosť pripoistenia zásielky.
 • Online objednávkový systém na stránke portal.derkurier.sk

Otázky a odpovede

Der Kurier je kuriérska služba s vnútroštátnym a medzinárodným pôsobením, pôvodom nemecká, ktorá má tradíciu od roku 1979. Na Slovensku začala pôsobiť v roku 2002. Kuriérska služba Der Kurier je sieťový systém, ktorý vykonáva expresnú prepravu kusových a balíkových zásielok na Slovensku, v Európe a po celom svete, využívaním verejnej cestnej siete a vzdušnej dopravy. Prehľad všetkých služieb nájdete v záložke "Sprievodca službami"

Cenu sa dozviete na infolinke 02/16 292, alebo . Takisto môžete cenu zistiť v našom online objednávkovom systéme po zaregistrovaní na stránke portal.derkurier.sk

Tento systém slúži na objednávanie, riadenie a sledovanie všetkých zásielok posielaných cez Der Kurier. Stačí len pár klikov a máte prístup k detailným informáciám o vašich zásielkach.

Hlavné výhody objednávania online:

 • mate úplnú kontrolu nad vašimi zásielkami
 • rýchle vytváranie a ukladanie adries šetriace váš čas
 • automatické vypočítanie cien
 • trekovanie a online monitorovanie stavu vašej zásielky
 • možnosť objednať kuriéra bez telefonovania až 2 týždne vopred
 • príprava a vytlačenie potrebnej prepravnej dokumentácie zásielky ešte pred jej vyzdvihnutím
 • e-mailové potvrdenie prijatia  vašej objednávky
 • ukladanie všetkých vytvorených objednávok
 • možnosť objednania exportných, domestikových, ako aj importných prepráv
 • možnosť poskytnutia doplnkových informácii (až 200 slov)
 • vyhľadávanie podľa akéhokoľvek slova.
Áno. Každá zásielka je štandardne poistená v cene prepravy do výšky 332€. Ak má zásielka vyššiu hodnotu, je možné pripoistenie vo výške 1% z hodnoty tovaru až do výšky 35000€. Vyššiu hodnotu ako 35000€ je možné poistiť na základe individuálneho schválenia poisťovňou.

Zoznam všetkých obsluhovaných krajín nájdete v záložke "Klientska zóna/Dokumenty na stiahnutie". Takisto sa môžete o možnostiach informovať na infolinke 02/16 292, alebo . Predtým si pripravte konkrétne PSČ.

Nie, Der Kurier nedoručuje na P.O.Box adresy. Pre doručenie je potrebná kompletná adresa s názvom ulice a číslom domu.

Áno. Ale pri objednávaní je potrebné udať kontakt na konkrétnu osobu, ktorá preberie zásielku (meno, telefónny kontakt). V opačnom prípade sa môže stať, že recepcia hotela zásielku odmietne a takáto zásielka ide okamžite späť na Slovensko na náklady odosielateľa.

Maximálna hmotnosť a rozmery zásielok sa líšia v závislosti od zvolenej služby a cieľovej destinácie. Konkrétnu odpoveď získane na infolinke 02/16 292, alebo .

Od rozmerov a hmotnosti zásielky závisí dostupnosť jednotlivých služieb. Presné údaje o hmotnosti a rozmeroch zásielky sú zároveň základom pre výpočet ceny za prepravu. Okrem skutočnej hmotnosti sa vždy počíta aj objemová hmotnosť zásielky. Pri kalkulácii ceny za prepravu sa vždy vychádza z tej, ktorá je vyššia – objemová alebo skutočná.

Pre výpočet objemovej hmotnosti slúži vzorec : dĺžka x výška x šírka (v cm) / 5000 = hmotnosť zásielky v kg.

Je potrebné zabaliť zásielku tak, aby nedošlo k jej poškodeniu pri manipulácii a prekladaní, takisto aby nedošlo pri manipulácii so zásielkou k ohrozeniu zdravia pracovníkov prepravnej spoločnosti, ako aj širokej verejnosti. Der Kurier nenesie žiadnu zodpovednosť za pomocné rady pri balení, ktoré poskytuje. Za zabezpečenie adekvátneho balenia pre potreby prepravy zásielky zodpovedá zákazník.

Všetky zásielky posielané s Der Kurier musia byť sprevádzané prepravným listom a prepravnými štítkami. K zásielkam, ktoré smerujú mimo EÚ musia byť priložené komerčné (alebo proforma) faktúry vyhotovené v 5 kusoch. Všetky špeciálne zásielky (ADR, Lítiové batérie, a pod.) musia sprevádzať príslušné povolenia a potvrdenia (MSDS). Tieto dokumenty nájdete v záložke "Klientska zóna/Dokumenty na stiahnutie".

Áno, môže. Je to v prípade podozrenia, že obsah zásielky nie je možné prepravovať sieťou Der Kurier, alebo pri porušení obalu a následnom prebalení zásielku z dôvodu zabezpečenia bezpečnej prepravy. Takisto Všetky zásielky môžu byť z bezpečnostných dôvodov skenované. To zahŕňa využitie röntgenovej technológie, detekciu výbušnín a ďalšie bezpečnostné skenovacie metódy. Berte, prosím, na vedomie, že vládne orgány (ako colný úrad, hraničná bezpečnosť alebo polícia) majú právo nahliadnuť do ktorejkoľvek zásielky. Der Kurier nemá žiadnu kontrolu nad takýmito požiadavkami.

Stav a polohu zásielky môžete sledovať v sekcii „Sledovanie zásielky“, kde do políčka zadáte číslo prepravného listu.

Ak si želáte podať reklamáciu, môžete tak urobiť vyplnením reklamačného formuláru, ktorý nájdete v sekcii "Klientska zóna/Dokumenty na stiahnutie". Vyplnený formulár spolu s prípadnými prílohami (fotografie, doklad o hodnote tovaru, potvrdený cenník, a pod.) pošlite na . V prípade, že nám budú chýbať náležité údaje, budeme vás kontaktovať. Reklamáciu je možné podať najneskôr do 30 dní od doručenia zásielky alebo do 30 dní odo dňa, kedy mala byť zásielka doručená. Naším cieľom je uzavrieť vašu reklamáciu do 30 dní od jej prijatia.

Štandardne klient uhrádza cenu za prepravu bezhotovostne na základe vystavenej faktúry za zrealizovanú prepravu. Vo výnimočných prípadoch je možné uhradiť cenu za prepravu v hotovosti pri vyzdvihnutí zásielky kuriérovi. O tejto možnosti sa informujte na infolinke 02/16 292

Fakturácia prebieha každé 2 týždne, vždy k 15.temu v mesiaci a k poslednému dňu mesiaca. Faktúry sú zasielané poštou, alebo elektronicky vo formáte Pdf. V prípade záujmu o zasielanie faktúr elektronicky nám môžete poslať e-mailovú adresu na zasielanie faktúr na email .

Štandardná splatnosť faktúr je 14 dní od vystavenia faktúry.

Áno, je to možné, ale iba v našom centrálnom sklade Elektrarenska 1, Bratislava. Je potrebné nám túto skutočnosť oznámiť vopred na infolinke 02/16 292, alebo .

Made by Discodery | Cookies