Banner

DER KURIER

DER KURIER Slovakia, spol. s r.o.
Elektrarenska 1
83104 Bratislava


tel: +421 2 16 292
tel: +421 2 5465 0271
nonstop: +421 905 967 972
fax: +421 2 5465 0272
email:

Iveta Petergáčová

tel: +421 915 892984
Email:

Key Account Manager pre region:

BA I-IV, SC, PK, MA, TT, NR, LV, ZM, ZC, ZH, ZV, BB

Richard Veliký

tel: +421 907 807593
Email:

Key Account Manager pre region:

BA V, SE, SI, HC, PN, NM, MY, TN, IL, PU, PB, ZA, BY, KM, MT, TO, PE, PD, BN, DS, GA, SA, KN, NZ

Jozef Kraner

tel: +421 917 423 566
Email:

Key Account Manager pre region:

TV, MI, SO, SV, HE, ML, SP, SK, BJ, SB, PO, KE, KS, VT, GL, SN, LE, KK, SL, PP, LM, RV, RA, RS, PT, LC, VK


Czechia:

DER KURIER

tel: +420 233 322 626
fax: +420 233 322 623
web: www.derkurier.cz

Austria:

DER KURIER

tel: +43 166160-0
fax: +43 166160-20
web: www.der-kurier.atHungary:

DER KURIER

tel: +36 96516516
fax: +36 965165158
web: www.derkurier.huGermany:

DER KURIER

tel: +49 667795-0
fax: +49 667795-59
web: www.derkurier.de

Fakturačné údaje:

DER KURIER Slovakia, spol. s r.o.
Dulovo námestie 4
SK-82108 Bratislava
IČO: 44452888
IČ DPH: SK2022698953
DIČ: 2022698953
Číslo účtu: 2625769564/1100
Tatrabanka, a.s.

Korešpondenčná adresa:
Elektrarenska 1
SK-83104 Bratislava


Made by Discodery